PICO Ambassadors

  • כיתות ט - י"א
  • 12 מפגשים
  • 3 שעות
  • מחיר   1,500*

שמחים לבשר על פתיחת תאריכי משלחות קיץ 2023!

דובאי: 20/6-26/6

תכנית  PICO Ambassadors מיועדת לתמידי כיתות ח׳ט׳ ומתמקדת בין היתר בפיתוח כישורי מנהיגות, הקניית מיומנויות טכנולוגיות מתקדמות, היכרות מעמיקה עם עולמות הניומדיה ושיפור יכולות רכות, אך לא פחות חשוב מכך, תעסוק התכנית בהבנת הפוטנציאל הגלום בעבודת צוות בינלאומי מגוון, בהפחתת החשש והחשד משני הצדדים וביכולת לייצר כר פורה לעבודה משותפת, סביב פתרון בעיות אזוריות משותפות.

PICO Ambassadors, תכנית הדגל של PICO Kids מתקיימת זו השנה החמישית. בחורף 2021, יצאה משלחת ראשונה אי פעם של 16 בני נוער מירושלים לדובאי בתמיכת משרד החוץ הישראלי ובתמיכת Abraham Accords Institue מוושינגטון.

במהלך הביקור ההיסטורי, נפגשו משתתפות ומשתתפי התכנית עם נציגי ממשל מקומיים, ביקרו באקספו כנציגי מדינת ישראל והתארחו בחברות וקרנות השקעות מקומיות. הביקור לווה בסיקור תקשורתי נרחב, הן בתקשורת המקומית והן בתקשורת הבינלאומית. בקיץ 2022, יצאה משלחת נוספת של נערות ונערים מירושלים לדובאי, בעקבות הצלחת תכנית המשלחות, פנו ארגונים שונים ממדינות המפרץ בבקשה לקיים תכנית משותפת, וכבר בחורף הקרוב נוציא משלחות ליעדים נוספים, בהם משלחת ראשונה אי פעם של ילדים לבחריין.

תכנית PICO Ambassadors בנויה משלושה שלבים:

שלב 1 בחירת המשתתפים והמשתתפות, כאשר תמיד מספרם יהיה שוויוני מבחינה מגדרית.

שלב 2 והמשמעותי ביותר, סמינר ההכנה בו נכין את המשתתפים לקראת הנסיעה. סמינר ההכנה הוא אינטנסיבי וזאת על מנת לגבש את הקבוצה ולהעניק למשתתפים ולמשתתפות כלים חינוכיים, ערכיים, אישיים וטכניים לקראת הנסיעה. בין הסדנאות Design Thinking, Public Speaking, Story Telling, Jerusalem DNA, Problem Solving,  ועוד

שלב 3 הוא כמובן הנסיעה ליעד הנבחר. המסע הארוך והאינטנסיבי הינו חוויה מעצבת ומשנת חיים עבור המשתתפות והמשתתפים. המשלחות יימשכו כשבוע כאשר הסמינר המשותף יימשך כ-3 ימים ובשאר הימים נטייל באתרי תיירות ומורשת מקומיים. שיאו של הסמינר הוא מייקתון בו הקבוצות יבנו אבטיפוס אותו תכננו ופיתחו במהלך שלושת ימי הסמינר. באירוע הסיום של הסמינר יציגו המשתתפים את הפרויקטים בפני חבריהם לתכנית, נציגי ממשל ואורחים נוספים.