PICO Junior +

  • כיתות ה - ו
  • 12 מפגשים
  • 90 דקות
  • מחיר   1,290*

תכנית המדעים והטכנולוגיה של PICO Kids, בה נכיר לעומק את כלי הייצור הדיגיטלי, נלמד על אחראיות חברתית ונחקור את מרחבי היקום. בין מתקיים ביום ה' בין השעות 16:00-17:30.

נושאים מודגשים הנלמדים בתוכנית כוללים:

אסטרונומיה- מדעי החלל תכנון דו מימד וחיתוך לייזר בינה מלאכותית מידול והדפסת תלת מימד נגרות
הנחה תינתן למתאימים התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים מספר המקומות מוגבל ייתכנו שינויים בתכנית

PICO KIDS IN ACTION