PICO Leadership

  • כיתות ח - ט
  • 20 מפגשים
  • 90 דקות
  • מחיר   2,890*

הנחה תינתן למתאימים

Leadership כיתות ח׳-ט׳

תכנית המנהיגות של PICO Kids המהווה את הבסיס לתכנית המשלחות. במהלך התכנית נבין יחד מה מניע את היזם הישראלי, איך משפיעים על החברה הישראלית ואיך מייצרים Social Impact.

נושאים מודגשים הנלמדים בתוכנית כוללים:

מנטורינג / Talk like TED / מנהיגות ערכית / בנייה וניהול צוות / תכנות / פיננסים / מידול והדפסת תלת מימד / תקשורת חזותית / UI/UX
הנחה תינתן למתאימים | התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתכנית