75 Makers Change

  • 10 sessions
  • Course duration 90 minutes
  • Price:   1,290*

לא רק פיקו חוגגת יומולדת, גם מדינת ישראל, ולכבוד 75 שנים למדינה, אנו פותחים תכנית
ייעודית בה נכיר את האנשים שמשפיעים על חיינו, נראיין אותם ולבסוף נבנה אתר ייעודי
המציג את הפרויקט.
במסגרת התוכנית נלמד את עקרונות הצילום התיעודי ונקיים ראיונות עם אישים נבחרים
שעשו שינוי משמעותי למען החברה בתחומי היזמות, הקהילה, התרבות ועוד…
תוכנית זו מיועדת לנערות ונערים המעוניינים ללמוד כישורי צילום ותיעוד, ולפתח יכולות
עיתונאיות דרך פרויקט משמעותי.