Events Living Well Makeathon

Living Well Makeathon

13/02/2023 / PICO Kids, Yad Harutzim 4 / 08:00-18:00

בחודש נובמבר 2022 ,אוכלוסיית העולם חצתה לראשונה את קו 8 מיליארד בני
האדם. רק לפני 50 שנה, אוכלוסיית העולם מנתה כ־4 מיליארד בני אדם ועפ״י
תחזיות האו״ם, בשנת 2050 אוכלוסיית העולם תגיע לכ־10 מיליארד בני אדם!
יש המייחסים את הגידול באוכלוסייה להתפתחות עולם הרפואה, הטיפולים, תנאי
המחייה ועוד. אך עולה השאלה, באיזה מחיר ?
כמה בני אדם יכול כדור הארץ לקיים? שאלה זו היא ללא ספק בעלת חשיבות
רבה. היא ממקדת את תשומת הלב בראש ובראשונה במספר בני האדם בהווה
ובעתיד, בתכונותיהם, פעילויותיהם וערכיהם הנוגעים ליחסיהם זה עם זה ועם
כדור הארץ. שירותי הבריאות בארץ ובעולם נתונים לאתגרים רבים, החל מהנגשת
טיפולים רפואיים מתקדמים ועד שיפור איכות החיים.
כיום, שנת 2023, עדיין ישנם חלקים רבים בעולם בהם רפואה מודרנית אינה נגישה
לכולם וישנם פערים בלתי נתפסים בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות
בנגישות לרפואה בסיסית, באיכות הטיפולים ובאחוזי התמותה. במקביל לטיפול
ומיגור מחלות מוכרות, בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחותן של מחלות
חדשות כגון השמנת יתר, מחלות כרוניות והתמכרויות, הקשורות קשר ישיר
לאורח החיים המודרני.

בחודש פברואר הקרוב, יתקיים Makeathon Well Living ,אירוע ייחודי סביב היעד השלישי Being-Well and Health Good במודל הקיימות של האו״ם )UNSDG.

on Well Living מרתון מייקינג של 10 שעות, יהיה אירוע השיא בחודש
של פעילויות בנושא. במהלך האירוע, ינסו משתתפי התוכניות השונות של PICO
Kids לפתור את אחד מחמשת האתגרים אשר גובשו ע״י צוותי ההיגוי של PICO
Kids ,בליווי אנשי מקצוע מתחומי הבריאות והרפואה: Prevent, Access Universal
Illnesses Century 21st, Treatment Remote, Care Community, Diseases.
המשתתפים, בליווי מנטורים מקצועיים, יחקרו מגמות גלובליות בנושא וינסו למצוא
פתרון ישים ומתפקד לאתגר אותו בחרו, בעזרת כלים חינוכיים וטכנולוגיים אותם
רכשו במהלך התוכניות השונות. אירוע החשיפה למייקתון ייערך בתאריך 2023.1.30
ובו ייחשפו נציגי הקבוצות לנושא הכללי ולאתגרים של המייקתון. האירוע יכלול
הרצאות מרתקות מפי בכירות ובכירים בתחום הבריאות והטכנולוגיה הרפואית.
בשלב הראשון, המשתתפים יחקרו מגמות מקומיות וגלובליות בנושא בריאות
ואיכות חיים, ייחשפו לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות, יפגשו יזמים ומדענים
מתחומים אלו, וזאת על מנת להבין ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום. בשלב השני,
ינסו המשתתפים למצוא פתרון ישים לאתגר אותו בחרו, ע״י שימוש במתודולוגית
Thinking Design ,תוך תכנון דרכי הפעולה והטכנולוגיות בהן ירצו להשתמש על
מנת ליישם את התוכנית. השלב השלישי, יום ה־Makeathon ,יידרשו המשתתפים
לבנות אבטיפוס מתפקד לרעיון אותו תכננו, להכין סרטון אודות התהליך, ולבסוף,
להציג את הפרויקט הסופי בפני שופטי האירוע. בסיום האירוע, יוכרזו הפרויקטים
המצטיינים, והמשתתפים יזכו בפרסים שונים.
מטרת העל של האירוע היא חיבור בין אוכלוסיות שונות בעיר ירושלים סביב ערכים
חינוכיים וחברתיים. מטרות נוספות הן פיתוח חשיבה יצירתית מתקדמת, מציאת
פתרונות פורצי דרך לאתגרים גלובליים, עריכת מחקר מעמיק, יישום שיטות
עבודה מתקדמות ופיתוח יכולת עבודה בצוות.
אנו ב־Kids PICO מאמינים בחינוך חוויתי, תוך ביצוע חקר יסודי והתנסות מעשית,
מבוססת ערכים ואנו פועלים לחיזוק החינוך בתחומי המדע, הטכנולוגיה והיזמות
בין כתלי בית הספר ומחוצה לו. במסגרת התוכנית, הקימה קרן VC PICO את PICO
Makerspace ,חלל יצירה מתקדם בתלפיות המצויד במיטב כלי הייצור הדיגיטלי.

PICO Kids Slider