PICO Innovators

  • כיתות ט - י
  • 20 מפגשים
  • 90 דקות
  • מחיר   2,890*

הנחה תינתן למתאימים

Innovators כיתות י׳-יב׳

תכנית הבוגרים של PICO Kids מיועדת לבוגרי התכניות השונות ומכשירה את דור המנהיגים/ות והיזמים/ות הבא של ירושלים וישראל.

נושאים מודגשים הנלמדים בתוכנית כוללים:

מודל הקיימות של האו״ם / מנטורינג והדרכה / ייצור דיגיטלי מתקדם / פיננסים / מפגשים עם יזמים מובילים / ניהול פרויקטים / ניהול תקציב ועבודת צוות
הנחה תינתן למתאימים | התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתכנית