+PICO Junior

  • כיתות ה - ו
  • 20 מפגשים
  • 90 דקות
  • מחיר   2,890*

הנחה תינתן למתאימים

Junior+ כיתות ו׳

תכנית הצעירים של Kids PICO בה נכיר לעומק את כלי הייצור הדיגיטלי, נלמד על אחראיות חברתית ונחקור את מרחבי היקום.

נושאים מודגשים הנלמדים בתוכנית כוללים:

אסטרונומיה- מדעי החלל / תכנון דו מימד וחיתוך לייזר / בינה מלאכותית / מידול והדפסת תלת מימד / נגרות
התכנית אינה מצריכה ידע מוקדם | ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש | פתיחת הפעילות מותנית במינימום נרשמים | מספר המקומות מוגבל | ייתכנו שינויים בתכנית