Home Page Ambassadors Past delegations

Hong Kong

17 - 22 / 06 / 2018 / 1 PARTICIPANTS

Participants

THE TEAM

WE HAD A GREAT TIME

Upcoming Delegations

Dubai, 2022

27 - 04/ 12/2022

המשלחת תצא בחודש נובמבר 2022 לדובאי, בין התאריכים 27/11-4/12 לסמינר של שבוע ימים במהלכו נעבוד עם ילדים מקומיים מרשת בתי הספר ׳טאלים׳, רשת מובילה של בתי ספר בינלאומיים המונה 18…

Bahrain, 2022

19 - 26/ 12/2022

המשלחת תצא בחודש דצמבר 2022 לבחריין, בין התאריכים 19/12-26/12 לסמינר של שבוע ימים במהלכו נעבוד עם ילדים מקומיים מבית ספר האמריקאי בבחריין . תכנית  PICO Ambassadors מיועדת לתמידי כיתות ח׳-ט׳…